describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

Alles over outplacement

by on april 16th, 2016 at 11:33 am || Posted in: Aanbiedingen

Anciënniteit 

Wat is Anciënniteit 

Stel dat u overstapt richting een kersverse werkgever. U bent toe aan een nieuwe uitdaging, nadat u al meerdere jaren voor hetzelfde bedrijf werkt. Een nieuw bedrijf, kersverse energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarna? Bent u binnen staat dit mee te nemen naar een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel talrijke jaren hard voor gewerkt.

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je tenminste 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde leeftijd bereikt daarop heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft bedraagt van een voltijdse werknemer In welke gevallen je na je ontslag wel een volmaakt uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet bereikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Het traject

Na het verwerk van het ontslag is het van noodzaak om voorts te gaan en te bezichtigen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een kersverse baan. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van toepassing zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen binnen het vakgebied waar jij werkend wilt zijn over een tijdje.

Het traject van outplacement binnen drie simpele stappen uitgelegd:

Alle verlangen en behoeftes zijn nu glashelder, je hebt je goed georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds idem. In dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie procedure en kun je aan de slag bij je nieuwe baan. Tezamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer energiek naar je kersverse functie gaat.

Je bent net ontslagen door uw personeel en dat kan zwaar vallen voor een werknemer. Daarom moet je daarnaast als eerste het ontslag verwerk en totaalbeeld innen. Daarnaast wordt er met u samen gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit ogenblik en wordt uw toestand op dit moment glashelder opgesteld .

Kersverse eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Wat is er veranderd?

Collectief dienstbeëindiging

10% van de werknemers bij een onderneming waar minimaal 100 en maximaal 300 mensen in een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als vele werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer richting een kersverse job begeleid na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaargang geleden uitgedacht in Amerika En daarna kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Onderwijl is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige stelsel. Als je ontslagen wordt dan kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het dienstbeëindiging, Het bemerken van begeren en competenties en sollicitatie begeleiding.

 

Waarom outplacement brugpensioen

Er komen situaties voor waar een werkgever en medewerker niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie te midden van de werkgever en medewerker niet perfect is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het bedrijf failliet gaat en dat de personeel of vele weeknemers zonder werk komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, ook wel collectief ontslag genoemd.

Meer info : klik hier
>