Linkzoeker
Image default
Bedrijven

Gemeenten staan voor grote opgaven bij stedelijke transformatie

De ontwikkelingen in de bouw volgen elkaar snel op. Het grote tekort aan woningen speelt in vrijwel iedere gemeente en provincie. Stedelijke transformatie wordt bemoeilijkt door een tekort aan geschikte bouwlocaties. Ook stikstofmaatregelen en een tekort aan bouwmaterialen en vakbekwaam personeel maken het allemaal niet makkelijker. Maar er zijn gelukkig gemeenten en projectontwikkelaars die zoeken naar creatieve oplossingen om toch te kunnen bouwen. Zo moeten er de komende jaren tot wel 100.000 woningen per jaar bij komen om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit vraagt om een professionele en efficiënte aanpak van gebiedsontwikkeling.

Veel gemeenten hebben niet de benodigde kennis in huis

In de vorige eeuw hadden veel gemeenten nog een eigen afdeling stedenbouw die de projecten voor stedelijke transformatie op zich namen. Ervaren ingenieurs werkten aan projecten om woningen en andere gebouwen te realiseren. Maar een verandering in beleid zorgde ervoor dat de gemeente veel van dit soort taken ging afstoten. Inmiddels is duidelijk dat een regierol door gemeenten en provincies wel degelijk wenselijk is. Daarnaast zijn er particuliere projectontwikkelaars die grond verwerven om er te gaan bouwen. Maar ook dat vraagt om goede ondersteuning. Daarom is het goed te weten dat u kunt rekenen op deskundig advies bij de stedelijke transformatie van een wijk of buurt.

Wie helpt u bij de stedelijke ontwikkeling van uw project?

Als u een bouwproject wilt starten, dan is goede ondersteuning essentieel. Hiervoor kunt u een beroep doen op IMOSS uit Amersfoort. Zij hebben ruime ervaring met het begeleiden van bouwprojecten. Dat begint al bij het uitwerken van de plannen. Als de tekeningen gereed zijn, kunt u ook rekenen op ondersteuning bij het realiseren van de plannen. De aanbesteding, de uitvoering en de oplevering zijn bij IMOSS in goede handen. Op de website vindt u de contactgegevens. U kunt direct een afspraak maken voor een eerste oriënterend gesprek.

https://www.imoss.nl/