Linkzoeker
Zakelijk

Re-integratie spoor 2

Wat doet een re-integratiebedrijf?

Een re-integratiebedrijf is een bedrijf die arbeidsbemiddeling biedt met persoonlijke ondersteuning. Een re-integratiebedrijf bemiddelt en ondersteunt mensen met een beperking naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. Dit kan variëren van betaald werk in het bedrijfsleven tot werken in een beschermde omgeving. Een re-integratiebedrijf biedt verschillende diensten aan voor de (zieke) werknemer, de werkgever en de opdrachtgever. Zo streeft een re-integratiebedrijf naar integratie die voor alle partijen optimaal is.

De maatschappij is er van overtuigd dat (betaalde) arbeid een belangrijk middel is om volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen. Een re-integratiebedrijf speelt een belangrijke rol bij de bemiddeling en ondersteuning van mensen met een fysieke en/of mentale beperking, die graag willen werken (in het vrije bedrijf). Een re-integratiebedrijf maakt veelal gebruik van de methode Supported Employment waarbij de wensen en mogelijkheden van de cliënt als uitgangspunt worden genomen. Daarbij wordt volgens een uitgestippeld traject de cliënt zo snel mogelijk in het gewenste bedrijf geplaatst. Een re-integratiebedrijf maakt daarbij gebruik van de deskundigheid en ervaring van gekwalificeerde jobcoaches. Zij kennen de doelgroep en weten wat ervoor nodig is om iemand met een arbeidshandicap succesvol te plaatsen.

Spoor 2 re-integratie en outplacement

Een re-integratiebedrijf voert ook vaan zogenaamde spoor 2  of outplacementtrajecten uit en richt zich op begeleiding van cliënten met een handicap en/of met een combinatie van verschillende beperkingen, zoals: verstandelijk, psychosociaal, lichamelijk, detentie of een recente verslaving. Indien er sprake is van een outplacementtraject zijn er vaak geen beperkingen en betreft het kandidaten die die door reorganisatie of arbeidsconflict zijn ontslagen. Men spreekt van outplacement wanneer de werknemer niet door ziekte de organisatie gaat verlaten.

De gemiddeld plaatsingspercentages in spoor 2 trajecten liggen op minder dan 50% (het betreft vaak trajecten in combinatie met persoonlijke ondersteuning). Een re-integratiebedrijf heeft meestal een certificering van OVAL (de brancheorganisatie voor re-integratie- en outplacementbureaus) of het ICR (International Coaches Register) en heeft de beschikking over gekwalificeerde jobcoaches. Daarnaast zijn er nauwe banden met WIW en WSW organisaties, alsmede zorginstellingen.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl