Linkzoeker
Zakelijke dienstverlening

Optimaliseer uw supplier management aan de hand van een spend analyse

Op basis van een spend analyse kan uw onderneming het supplier management verbeteren. Met een groot leveranciersbestand omgaan is een complexe administratieve zaak. Veel bedrijven schakelen hiervoor de hulp in van een inkoopadviesbureau. Inzicht in de inkoopprocessen, maar ook het implementeren van veranderingen en het inrichten van supplier management software: een inkoopadviesbureau als Grippr helpt u er allemaal bij. Met een doordachte strategie kan uw onderneming een optimaal inkoopresultaat behalen. Meer weten? Lees dan verder.

Een spend analyse is de eerste stap naar perfect supplier management

Veel bedrijven vragen een inkoopadviesbureau om een analyse te maken van hun inkoopprocessen. Op basis van data die uw bedrijf verzamelt, wordt een complexe analyse gemaakt, die laat zien waar de mogelijkheden voor verbetering liggen. Supplier management is een van de onderdelen van die analyse. Hoe helpt een adviesbureau u op dat gebied?

Mogelijkheden voor kostenbesparing

Een belangrijk onderdeel van de spend analyse is gericht op het voorkomen van onnodige kosten. Door te kijken naar uw supplier management krijgt u een beter zicht op de uitgavenstromen. Op basis van een vernieuwd inzicht in uw uitgaven is het vak mogelijk kosten te besparen. Uw bedrijf profiteert dus direct van een spend analyse.

Beoordeel uw leveranciers

Aan de hand van overzichtelijke informatie over uw uitgavenstromen is het mogelijk om leveranciers te categoriseren en te beoordelen. Welke leveranciers presteren het best en hoe verhouden verschillende leveranciers zich tot elkaar? Op basis van deze informatie kunt u veel beter beslissingen nemen over de toekomstige uitgaven van uw bedrijf.

Laat een analyse uitvoeren en verbeter uw leveranciersbeheer

Een goede spend analyse en goed ingericht leveranciersportaal zijn essentieel voor uw bedrijf. Door de inkoopprocessen onder controle te krijgen, beschikt u over de informatie die u nodig heeft om kosten te besparen, de juiste leveranciers te kiezen, en de communicatie (intern en extern) te verbeteren. Een spend analyse is dus een investering die zichzelf op verschillende vlakken zal terugbetalen.