Linkzoeker
Woningen

De VVE en het onderhoud

Door het vastgoedonderhoud zo voordelig, kritisch en grondig mogelijk bij te houden voorkom je dat er achterstallig onderhoud plaats zal vinden aan het complex.  Het is de taak van de eigenaren, Vereniging van Eigenaren en de beheerders om dit na te gaan. Om bij te houden wanneer er onderhoud moet plaatsvinden en wat er vervangen of gecontroleerd moet worden is het verstandig om een MOP op te richten. Een MOP is een meerjarenonderhoudsplan. Dit wordt ook wel een meerjarenplanning genoemd. Meerjarenplanning of een meerjarenonderhoudsplan geeft handvatten voor voordelig en goed onderhoud voor ongeveer 25 jaar. Door op te nemen wanneer er iets vervangen of gecontroleerd moet worden aan het complex kan er direct actie worden ondernomen bij acute problemen. In dit plan staat in sommige gevallen naast de planmatige inhoud van het onderhoud van de gebouwen ook foto’s van de gebreken of onderdelen die na verloop van tijd aan vervanging toe zijn. Er is alleen sprake van een Vereniging van Eigenaren als een gebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in losse appartementen die apart van elkaar verkocht worden. Als je dan een woning of appartement koopt, koop je eigenlijk alleen de grond onder de woning. Dit is alleen niet het geval als je een woning op de eerste verdieping koopt. De grond wordt dan gesplitst in appartementsrechten, waardoor de verkrijger van het appartementrecht mede-eigenaar wordt van de grond en door natrekking mede-eigenaar van eht gebouw dat op dat perceel staat. Via deze weg kan een complex dus meerdere eigenaren hebben die gezamenlijk een Vereniging van Eigenaren kunnen vormen. Door de koop van een appartement wordt je hier dus automatisch lid van en kan je het lidmaatschap niet opzeggen of weigeren. Zelfs bij bungalowparken is er sprake van een Vereniging van Eigenaren. Ga dit altijd goed na wanneer je besluit om een huis of appartement te kopen.

Meer info : klik hier