Linkzoeker

Links zijn zo gevonden

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

describe your menu link here

Leiderschap en Management

Link-zoeker

Persoonlijk leiderschap en management zijn twee termen die vaak worden gezien als synoniemen. Het is belangrijk om te beseffen dat leiderschap essentieel is voor een effectief management. Goed leiderschapsgedrag is een cruciaal onderdeel van management wanneer je een omgeving wilt opbouwen waarin iedere werknemer zichzelf ontwikkeld en overtreft. Leiderschap wordt beschreven als de potentie om een groep te beïnvloeden en aan te sporen om bepaalde doelen te behalen. Deze invloed kan komen uit formele bronnen, zoals dat van een verwerven managementpositie in een organisatie.

Een manager moet de kwaliteiten van een leider hebben, oftewel hij moet leiderschapskwaliteiten bezitten. Leiders ontwikkelen en starten strategieën die een concurrentievoorsprong opbouwen en behouden. Organisaties hebben robuust leiderschap en management nodig voor optimale organisatorische efficiëntie.

Verschillen tussen Leiderschap en Management

Leiderschap verschilt van management doordat:

Alhoewel managers een structuur aanbrengen en autoriteit en verantwoordelijkheid delegeren zijn het de leiders die richting geven door de visie van de organisatie de ontwikkelen, deze over te brengen op het personeel en ze te inspireren dit te behalen.

Alhoewel het management zich focust op planning, organiseren, personeelsbezetting, besturen en controleren is leiderschap voor het management het belangrijkste onderdeel van besturen. Leiders focussen op luisteren, relaties opbouwen, teamwork, inspireren, motiveren en het overtuigen van volgers.

Terwijl een leider zijn autoriteit krijgt van zijn volgens, krijgt het management dit door de deugdelijkheid van zijn positie in de organisatie.

Terwijl managers het beleid en de procedures van de organisatie opvolgen, volgen leiders hun eigen instinct.

Management is meer een wetenschap omdat managers exact, plannend, normaliter, logisch en bedenkelijk zijn. Leiderschap is echter een kunst. Wanneer managers nodig zijn in een bedrijf, zijn leiders essentieel. 

Terwijl het management bezig is met de technische aspecten binnen de organisatie houdt de leiding zich bezig met het menselijke aspect binnen de organisatie.

Terwijl het management mensen beoordeeld op hun naam, antecedenten en huidige prestaties kijkt de leiding naar de onmeetbare potentie van iemand, het vooruitzicht en of mensen hun potentie volledig kunnen toepassen.

Als het management reactief is, dan is de leiding proactief.

Management is gebaseerd op geschreven communicatie terwijl leiderschap is gebaseerd op verbale communicatie.

Als u meer wilt lezen over het verschil tussen leiderschap en management, bezoekt u onze website voor meer informatie – IvPP | persoonlijk leiderschap

 

Meer info : klik hier

Archieven

>